Föreningar

I Svartlå finns det ett antal föreningar samt tillgång till en egen Byalokal ”Nornan”

Svartlå har ett aktivt och levande föreningsliv som kan erbjuda olika aktiviteter från barn, till pensionärer. Att ha olika intressen och kunna möta dina grannar och andra bybor genom föreningslivet gör byn till en levande by.  Alla kan säkert hitta en aktivitet och en förening som passar just dig.