Arvid Nyström

Han kom med sina föräldrar och syskon, som trettonåring från Tväråberget utanför Jörn, i Västerbotten, till kolonat nr 11 i Gransjö den 5 maj 1921. Det var skogsarbete och flottning som gällde den första tiden, men Arvid är mest känd som”gårdfarihandlare” i bygden. Arvid gifte sig med ”Rånis-Alida” från N:e Svartlå och bodde på kolonatet i Gransjö en tid, därefter köpte Arvid ett litet hemman i S:a Svartlå av P O Pettersson 1937. Arvid skilde sig från Alida och sålde hemmanet till Wille Stenbäck 1961. Arvid gifte sig sedan med Lilly Landström från N:e Svartlå. De köpte ”Skåmåkasch”- huset i Svartlå.
Anna-Lena Sandbergs idag. I början på 1950 talet köpte Arvid sin första bil en Renault CV 4. Med den for han omkring i bygden och och sålde varor och prover, som han hade i sina väskor, men hade även direktförsälning. Arvid var en mycket originell man, som med sin originalitet gjorde sig känd i bygden. Arvid skröt ofta över sin fina lilla Renault med svansmotor.
Hans granne i Svartlå, Folke Sandberg, hade på 1950-talet en Hudson som var en mycket bullig stor bil.

Arvid går en dag till Folke ställer sig framför hans bil och säger. ”Den är en aning bredare än min Renault”. En av mina skolkamrater berättade att Arvid hade uttalat sig om sina grannar, medan han bodde i S:a Svartlå.
” Ingen kommer och hälsar på mig, annat än när de vill låna pengar och vill ha sina växlar påskrivna”l Det har berättats att han varje höst kom till Berhard Johansson i Österby med sina väskor, på väg hem mot S:a Svartlå,
Där parkerade han bilen ute på vägens vänstra sida. ”Bernads-pojkarna” gick då ut och bar bilen runt, så den var riktad mot S:a Harads och blev då parkerad på fel sida av vägen. Arvid gjorde aldrig någon antydan till Bernhard om att bilen var vänd på vägen. Arvid var en sann socialist, Han tillhörde Kommunisterna hela livet, Under många år var Arvid engagerad politiskt i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden , skolstyrelsen, taxeringsnämnden och valnämnden i,

Edefors Kommun. Han var även med i partiets styrelser Arvid och Lilly bodde under många år i ”Skåmåkars”- gården.
De arbetade flitigt i Pensionärsföreningen. Var med i studiecirklar. I den verksamheten skrev Arvid om kolonaten i Gransjö, i ”Glimtar från Edeforsbygden” 1974. Han har även skrivit om Svartlå bruk i ”Glimtar från Edeforsbygden” 1977-78.

Arvid var med i styrelsen för Edefors Hembygdsförening några år i mitten på 1970-talet.
De sista åren bodde Arvid och Lilly på Edestrand i Harads.
Arvid dog den 23 jan. 1993, 82 år och Lilly den 3 mars 1999, 94 år