Nordskribenten

Företaget Nordskribenten ägs och drivs av Anna Bergström sedan 1996. Jag är född och uppvuxen i Järnforsen i Småland. Kanske är jag präglad av den anda som rådde där Hultsfredsfestivalen växte fram ur några tonåringars intresse, och företagarna i lilla Järnforsen såg till att vi fick både slalombacke och sporthall. Tanken att det mesta går att fixa bara man vill och hugger i har jag med mig även till Edeforsbygden i Norrbotten där jag har bott sedan 1994.

Anna Bergström
Besöksadress: Företagshotellet Tanken, Svartlå
Postadress: Nedre Svartlå 29, 961 98 Boden

Tel: 070-659 84 80

E-post: nordskribenten@gmail.com

www.nordskribenten.com