Svartlå Skoterklubb

Styrelsen :

Ordförande: 
Lars Enberg

Kassör:
Lars Lehnert

Sekreterare:
Therese Rudh

Ledamöter :
Casper Lund
Roger Forsberg
Ronnie Hansson
Petter Bergman


Svartlå Skoterklubb är en ideell förening vars huvuduppgift är att underhålla skoterleder i och runt Svartlå. Vi har ungefär 9 mil leder med många tusen användare varje vinter, inte minst alla som besöker Storklinten använder våra leder. Vi har även 2 stugor som är öppna för allmänheten, en i dragträsk och en vid brandtornet. Vi har även aktiviteter som till exempel en årlig pimpeltävling på långfredag som har blivit väldigt populär.


Medlemskap:
Familjekort 350:- (Kortet gäller för 2 vuxna + 2 barn under 16 år)
Enskild 200:-
Överföring sker till pg. 250086-6 och märk med namn vid betalning.
Eller Swish till 123 311 17 54

(Medlemsår 1a Juli till 30e Juni)


Kontakt: skoterklubb@svartlå.se


Vara sponsorer:

Svartlå Byaförening


Tusen Tack till våra sponsorer Vill du också synas på våra leder / hemsida med din företags logga? Ta kontakt med oss


Svartlå Skoterklubb Hundsjön

Hundsjön är en ca: 1,7 km lång sjö i vacker miljö, belägen i Ekopark Storklinten, 35 km från Boden. I sjön finns Röding och Regnbåge. Det finns även ett naturligt bestånd av fin Abborre. Vid sjön finns vindskydd, rastplatser, eldstäder och en rullstolsanpassad brygga (lättåtkomlig med bil på sommaren). Det finns även en plats med brygga, för sjösättning av båtar. Sjön och fisket förvaltas av Svartlå Skoterklubb.


Vi erbjuder tre olika former av fiskekort:

1: Dagkort enskild 150 Sek / Dag

2: Säsongskort Enskild 1000 Sek / Säsong
l Säsongskort ingår även medlemskap i Svartlå Skoterklubb.

3: Säsongskort Familj 1500 / Säsong
Kortet gäller för 2 vuxna + 2 barn under 16 år
I Säsongskort ingår även medlemskap i Svartlå Skoterklubb.

Överföring sker till pg. 250086-6 och märk med namn vid betalning.
Eller Swish till 123 311 17 54


Regler:

Fiskeförbud fr.o.m. 1a September t.o.m. 31a December

 • Den som fiskar är skyldig att känna till bestämmelserna för området. 
 • För att fiska i Hundsjön krävs särskilt tillstånd (fiskekort).
 • Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas, annars betraktas det som olovligt fiske.
 • Fiske utan tillstånd beivras.Kort är personligt och kan ej överlåtas/lånas ut.
 • Max TRE (3) fiskar/dag/kort. Fiske ska upphöra omedelbart vid fylld kvot.
 • Fiskekort kan kompletteras med ETT (1) dagskort när fångstkvoten är uppfylld.
 • Fisket får ej åter påbörjas förrän nytt giltigt dagskort är löst.
 • Minimimått för all ädelfisk är 30cm.
  All ädelfisk som understiger minimimåttet skall återsättas i sjön så varsamt som möjligt (Oavsett om den är skadad eller ej).
 • Max ETT (1) redskap /fiskare.
 • Fiske endast tillåtet med handhållet spö. Andra redskap såsom (men ej begränsat till) mjärde, nät etc. är ej tillåtet.
 • Fiske med ståndkrok är ej tillåtet (dit räknas allt oövervakat fiske).
 • Fiske med kast eller släplina med fler än TRE (3) krokar är ej tillåtet.
 • Den som fiskar är skyldig att på begäran från fisketillsynsperson, visa upp fiskekort, legitimation, utrustning och fångst.

Styrelsen (och utsedda fisketillsynspersoner) förbehåller sig rätten att stänga av person(er) som bryter mot regler eller beter sig illa. Omfattningen av avstängningen beslutas av styrelsen (Svartlå Skoterklubb).

Undantag för dessa regler kan förekomma på uppdrag av styrelsen (Svartlå Skoterklubb).

Ta hand om naturen, plocka upp och ta med ditt eget skräp och sopor (Kom ihåg att linor och krokar är dödsfällor för fåglar och djur). För att fåglar och djur inte ska komma till skada eller sprida sopor, tillhandahåller vi ej sopkärl vid sjön.

2021-12-09