Föreningar

Föreningar

Förening

Kontaktperson

Telefonnummer/webbadress

Byaföreningen

Kaare Enbom

070 - 590 50 92, info@svartla.se

Dialektgruppen

Maj-Gudrun Nilsson

0928 - 400 28

Edeforsrådet

Bo Jakobsson

EDEK (Edefors Ekonomiska förening)

Elve Öhrvall

076 - 805 60 88, edek.kansli@telia.com

Filadelfia församling

Wigerth Boström

0928 - 400 83

Rockföreningen

Urban Nyström

070 - 603 16 00, smedja.regin@gmail.com

Svartlå Missionförsamling

Robert Nilsson

0928 - 401 06, korn@telia.com

Svartlågans Multisport

Johannes Winroth

slms@hotmail.se

Samfällighetsföreningen/Skifteslaget

Magnus Bergdahl

070-264 40 78, magnus.b@home.se

Skoterklubben

Per-Arne Hansson

070 - 379 51 65

Svartlå Idrottsklubb (SIK)

Peter Nilsson

070 - 600 52 57, lpnilsson@telia.com

SSEK (Svartlå Sandträsk Ekonomisk förening)

Urban Nyström

070 - 603 16 00, smedja.regin@gmail.com

Svartlå - mer än en by                                                      Publicerad av Svartlå Byaförening