Föreningar

Föreningar

Förening

Kontaktperson

Telefonnummer/webbadress

Byaföreningen

Kaare Enbom

070 - 590 50 92, info@svartla.se

Dialektgruppen

Maj-Gudrun Nilsson

0928 - 400 28

Edeforsrådet

Bo Jakobsson

bosse@landsnora.a.se

EDEK (Edefors Ekonomiska förening)

Elve Öhrvall

076 - 805 60 88

Filadelfia församling

Wigerth Boström

0928 - 400 83

Rockföreningen

Urban Nyström

070 - 603 16 00

Svartlå Missionförsamling

Robert Nilsson

0928 - 401 06

Svartlågans Multisport

Johannes Winroth

johannes@svartla.se

Skifteslaget

Ingvar Bergdahl

0928 - 400 01

Skoterklubben

Per-Arne Hansson

070 - 379 51 65

Svartlå Idrottsklubb (SIK)

Marie Enbom Sundkvist

070 - 583 88 62

SSEK (Svartlå Sandträsk Ekonomisk förening)

Urban Nyström

070 - 603 16 00

Svartlå - mer än en by Publicerad av Svartlå Byaförening